Dvouvrstvý střešní světlík s výrazně lepší zvukovou izolací má útlum až 35 dB

Dvouvrstvé obloukové střešní světlíky disponují kromě výborných tepelně-izolačních vlastností, jež jsou specifické zejména pro polykarbonáty, rovněž dobrou propustností světla, rázovou houževnatostí, nízkou měrnou hmotností a především vysokým útlumem hluku.

Používané materiály

Komůrkové polykarbonátové desky Makrolon®
Komůrkové polykarbonátové desky Click 16
Komůrkové Plexiglas® - plexisklo
PVC vlnité a trapézové desky Ondex
Lexan Thermoclear

Sluch je důležitým lidským smyslem, jehož funkce je varovná. Jakmile začneme vnímat hluk, naše tělo reaguje uvolněním hormonu adrenalin. Pokud není fyzická reakce realizována přiměřeně a včas (např. opuštěním hlučného místa), vzniká nahromaděním adrenalinu stres až ve zdraví škodlivé míře. Je prokázáno, že přetrvávající hlukové přetížení snižuje schopnost soustředění a při opakovaném náporu na sluch člověka v souvislosti s překračováním hygienických limitů hluku vede k poruchám zdraví. Proto má mimořádný význam chránit okolí proti hluku z interiéru provozu.

Ve stavbách rozlišujeme hluk podle toho, jakým způsobem vzniká a šíří se. Na základě toho pak můžeme účinně vyvíjet různá ochranná opatření. Obecně vzato dělíme zvuk v rámci staveb na dvě kategorie:

  1. Zvuk šířený vzduchem, který tvoří akustický tlak zdroje. Tvoří se a následně i šíří rychlostí zhruba 340 metrů za vteřinu.

  2. Zvuk šířený pevnými předměty jako jsou konstrukce vzniká běžně například chůzí po podlaze, údery a rázy v konstrukcích, zvuky pevných hmot v konstrukcích a podobně. Samovolně se tlumí jen minimálně, snadno proniká přes překážky, je intenzivní.